در این مطلب به موضوعی می پردازیم که بارها توسط مشتریان ترانسفورماتور بیان شده و یکی از مهمترین مسائل در خرید ترانسفورماتور است.

معمولا افرادی که خرید ترانسفورماتور را در برنامه روزانه خود قرار داده اند براساس لیست خرید پیمانکار یا درخواست خرید از کارگاه است ولی مساله مهم این است که آیا شخص ذیصلاح و کارشناس در این زمینه درخواست را تنظیم کرده یا خیر.

سوالاتی که باید از خود بپرسید در رابطه با خرید ترانسفورماتور مساله ای مهم است 

دلیل شما برای خرید ترانسفورماتور خشک (رزینی) چیست؟ 

آیا خرید ترانسفورماتور روغنی کم تلفات راه حل بهتری برای پروژه شما نیست؟

باتوجه به اینکه کارگاه موقت دایر شده تا شش ماه نیاز به ترانسفورماتور دارد خرید ترانسفورماتور دست دوم مناسب است

مواردی که در پرسش و پاسخ از طرف شما و مشاورین فروش ترانسفورماتور مادنیرو شمارا به خریدی مطمئن ترانسفورماتور می رساند.

با مشاورین شرکت مادنیرو سنگسر تماس بگیرید.