ریکلوزر های سه فاز در جاهاییکه لازم است که بر اثر اتصال کوتاه هر سه فاز با هم قطع شوند بکار می رود. همچنین برای جلوگیری از یک فاز شدن بارهای سه فاز ، مانند موتورهای بزرگ سه فاز بکار می رود. شرکت مادنیرو سنگسر از جمله شرکتهای تامین کننده این محصول به پیمانکاران محترم در ایران می باشد.