کارخانجات نیرو ترانسفو

شرکت کارخانجات نیرو ترانسفو با هدف تولید انواع ترانسفورماتورهای توزیع و لوازم و قطعات ترانسفورماتوردر تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۵۵ تأسیس و در سال ۱۳۶۱ به بهره برداری و تولید رسید  .
در سال ۱۳۹۰ با انتقال ۱۰۰% سهام به نام شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) طرح های توسعه متنوعی برای رساندن سطح کیفیت کالای تولیدی به سطح روز جهانی تعریف گردید .  در همین راستا تمام ماشین آلات بخش های مختلف تولید این شرکت از کارخانجات معتبر جهانی نصب گردید.
در حال حاضر این شرکت با آموزش مهندسین و تکنسین های با تجربه در ارتباط با تولید مطابق با استاندارد IEC،گامهای بزرگی  در پائین آوردن تلفات در شبکه توزیع  برداشته و تقریباً در تمامی شبکه توزیع ایران تولیدات این شرکت نصب و در حال بهره براداری است.